ZLATNA IDEJA

Zlatna ideja su motivacione priče preduzetnika koji su strpljivo gradili svoje snove, korak po korak.

Kroz savremenu dokumentarnu TV formu pratimo na koji način se stiže od realizacije Zlatnih ideja naših preduzetnika.