Епизода Локална производња за пример

Породица Станишић

  • ОПИС ПРОЈЕКТА

Породица Станишић, од шездесетих бави се сточарством, од кадасе носило млеко у Владимирце седам километара пешице. Живадин је проширио ову делатност 1995. године од које и данас породица живи.